• Home >>
 • How To's >>

Woodworking Extremely Difficult & Complex [] How To Build Kitchen Cabinets – Do It Yourself

#KitchenCabinets #DIY #Woodencabinet
Do It Yourself, How To Build Under Kitchen Cabinets, make a Wooden kitchen cabinet, Woodworking Extremely Difficult.
Thanks for watching, LIKE, subscribe & share!
► Subscribe to channel: https://goo.gl/4l599F

Bình Lê Văn - April 25, 2019

Đang ký kênh chế

Dong Phan - April 25, 2019

Video thì OK. Có điều toàn ra lẽ tẻ (ra video một sản phẩm cần làm TỪ A >Z)chứ e xem toàn làm dk mấy phần.ko có các video làm cho đến khi hoàn thiện hẳn

  Woodworking Craftsman - April 25, 2019

  thanks

Dong Phan - April 25, 2019

Video nên cho kích thuộc để anh em chưa biết có thể học thêm

  Woodworking Craftsman - April 25, 2019

  ok

Christofix - DIY Projects - April 25, 2019

wow this is so cool! i wish i could do this too!

  Woodworking Craftsman - April 30, 2019

  thanks! your videos truly professional!

carpenter dong - April 26, 2019

Em cũng thích làm mộc lắm, mới học nghề được 2 năm nay, các bác vào kênh e xem tay nghề e được không ?

Comments are closed

Tweet
Pin
Share